China Brewery
Haikou, Henan Province

Shenyang

Beijing

Siping Zhe Shaoguan

Hedong Hailar, Inner Mongolia Harbin

Tongzhou, Jiangsu

Lantian, Shaanxi Luoyang

Jining Zhejiang

Tai’an, Shandong Zhejiang Qingdao

Shanghai

Tin Shan District, Urumqi, Xinjiang

Yunnan