China Brewery
Haikou, Henan Province

Shenyang

Beijing

Changchun Siping Zhe Shaoguan

Hedong Hailar, Inner Mongolia Hangzhou Harbin

Tongzhou, Jiangsu

Zhuhai

Lantian, Shaanxi Luoyang

Jining Shanghai Zhejiang Kunshan

Wuxi Tai’an, Shandong Zhejiang Qingdao

Shanghai

Tin Shan District, Urumqi, Xinjiang

Beijing Yunnan

Chengguan